Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Dokładamy wszelkich starań aby zagwarantować poufność Państwa danych osobowych. Poniżej  przedstawiamy informacje, z których dowiedzą się Państwo dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe a także jakie prawa przysługują Użytkownikom naszej strony internetowej. Obowiązek poinformowania Państwa o powyższych kwestiach wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Pozyskanie Państwa danych

Wraz z wyświetleniem strony internetowej należącej do firmy DECOR Ireneusz Paciorkowski (dalej DECOR-DRZWI.PL) następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Zbierane podczas odwiedzin naszej strony internetowej informacje nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników i są wykorzystywane do poprawy jakości i optymalizacji naszej strony internetowej. W szczególnych przypadkach np. wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy może zachodzić potrzeba podania przez Użytkownika poszczególnych danych osobowych (imię , adres poczty elektronicznej). Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na udzieleniu Państwu odpowiedzi na zgłoszone pytanie.

Administrowanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma DECOR Ireneusz Paciorkowski z siedzibą we Wrocławiu,przy ulicy Niemczańskiej 39/5 50-561 Wrocław, NIP 899-135-51-09, REGON 930635951

Kontakt z DECOR-DRZWI.PL w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomość email na adres biuro@decor-drzwi.pl lub korespondencyjne na adres siedziby Firmy.

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DECOR-DRZWI.PL (art. 6 ust. 1 lit f RODO) udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania lub rozwiązanie zgłoszonych problemów, marketing bezpośredni produktów i usług DECOR-DRZWI.PL, zarządzanie aktywnością na stronie internetowej DECOR-DRZWI.PL, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, tworzenie analiz, zestawień, statystyk.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Administrator może dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować w celu uzyskania informacji na temat Państwa preferencji lub zainteresowań oraz dopasowania do nich przekazu reklamowego. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Udostępnianie danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: pracownikom i współpracownikom DECOR-DRZWI.PL, podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym, dostawcom usług IT.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, przechowujemy je nie dłużej niż do jej wycofania.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Osobom, których dane są przetwarzane przez przysługują następujące prawa:

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, a w przypadku gdy uznają Państwo, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe mają Państwo prawo do ich sprostowania

b. żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzaniach w przypadkach przewidzianych przez RODO,

c. przenoszenia danych osobowych polegające na otrzymaniu od DECOR-DRZWI.PL danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony DECOR-DRZWI.PL,

d. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są do celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora szczególności w celu marketingu bezpośredniego,

e. w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

f. oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wykorzystanie plików cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (DECOR-DRZWI, ul. Niemczańska 39/5, 50-061 Wrocław) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl


Zamów bezpłatny pomiar
507 145 324 sprzedaż bezpośrednia / doradca techniczny